Chuyên cung cấp gạo châu Á, đã từng đi Mỹ, Đức , Ý...

Đã có FDA NO.

Đang có 6 kho để làm hàng

Năng lực hơn khoảng 300.000 ~ 400.000 tấn/ năm , thực tế hơn 100.000 tấn/năm

Có thể thanh toán L/C trả chậm

Bao bì pA-PE đẹp nhưng dễ rách bể

           OPP 

Vùng nguyên liệu riêng 22.000 ha ( bao gồm luôn vùng hợp tác với nông dân)

  Đang khai thác hơn 700 ha trồng thử nghiệm organic

  Đang xây dựng dây chuyền nên có thể kết hợp đặt máy test , nếu thu mua từ nhà máy khác có thể gia công