ản lượng 18 tấn / hr 

450 tấn lúa ra thành phẩm gạo khoảng 300 tấn gạo

Iso 22000 là quy trình quản lý

Thường sẽ xuất qua cảng Cái Mép

Đang có sẵn nhà kho diện tích 

Giá gạo OM5401 : 385 usd / MT FOB HCM

Có mô hình cánh đồng lớn 300 ha

Sản lượng đa phần thu gom từ nông dân

Tình hình nhà máy không hoạt động

Nếu có nhu cầu thêm về xây dựng phòng chứa máy chiếu xạ thì bên nhà máy sẽ đầu tư thêm

Nếu có nhu cầu hợp tác về kho hàng thuỷ sản thì sẽ có thể dùng trên mảnh đất đang có sẵn