CÔNG TY TNHH ĐÌNH ĐÔNG

Anh Tây chủ doanh nghiệp

Đang xuất đi Mỹ cho DADA usa , houston , texas

               Mỗi tháng xuất 100 tấn

XUẤT JASMINE VÀ NÀNG HOA

NHÀ MÁY CHÀ 100 MT / NGÀY

KHÔNG CÓ VÙNG NGUYÊN LIỆU

 Gạo thu mua được  KIỂM TRA TẠI NHÀ MAY